Меню Затваряне
IMG_20200212_145804
IMG_20200212_145921
IMG_20200212_150648
previous arrow
next arrow

ВСИЧКО ЗА ДИШАНЕТО

медицинско заведение за стационарна медицинска помощ

Респиро Ултимед Хоспис

е дъщерна структура на МЦ РеСпиро ООД .Тя възникна спонтанно  с цел подпомагане лечебните функции на МЦ: По добро качество на живот по време на болест; По добро обслужване  и битови условия; Изпълнение на нови диагностични и терапевтични методи изискващи стационарни условия; Ресоциализация на болни с ментални проблеми.

Като определение РУХ е медицинско заведение за стационарна медицинска помощ. В него се извършват следните медицински дейности:

Палиативни грижи за болни с различни страдания


Лечение на болни с белодробни страдания, кардиологични страдания, болка, вътрешни болести, неврологични, психични заболявания, гериатрични промени!

Диагностика и лечение на болни с нарушения по време на сън (Инсомнии, Обструктивна сънна апнея)

Лечение на болни с ментални проблеми и тяхната ресоциализация (Основна цел на СЗО), осъществявани в дневен център.

Продажба на медикаменти, консумативи и техника за осъществяване на по-горните цели от създадената за това ДРОГЕРИЯ.

Нашата философия е изразена в нашето лого: "Всичко за Дишането" защото дишането е живот.

Дишането е обект на изучаване от белодробните специалисти, кардиолози, анестезиолози, психиатри (задухът е един от първите симптоми на тревожността ) обобщено интердисциплинарна тема и грижата за него е грижа за качеството на живот!

Структура:

Медико диагностична лаборатория

за кръвни,серумни, уринни, микробиологгични, хистологични и цитологични изследвания

Дрогерия

за продажба на ОТИСИ продукти (английска абревиатура за лекарства без рецепта) от вендинг автомат работещ 24 часа в денонощието, произведен от лицензирана фирма за продажба на такива машини –Pharmashop 24 –Италия. Продажба на апарати за лечение на сънна апнея, кислородни концентратори, клапани за трениране на дишането, апарати за кръвно налягане, инхалатори, термометри, препарати за превенция на тютюнопушенето. Ортези.

Чакалня с обособена Кафетерия

с продажба на най добрите световни марки за кафе, Френски кроасани, натурални био сокове и напитки.

Лекарски кабинет

оборудван с най-съвременна техника за осъществяване на видеоасистирана бронхоскопия с обща анестезия (упойка), транскраниална магнитна стимулация, борба с болката!

Стационар

разполагащ с 6 стаи с много добро болнично обурудване и предлагащи комфорт,чистота и удобства (Тв, интернетет и други), манипулационна за осъществяване на модерни терапевтични процедури.

Дневен център

за осъществяване социализация на хора с ментални проблеми, оборудван с модерен кухненски остров, зала за трудова, арт и професионална терапия.